Η επίσκεψη μου στο νέο μουσείο της Ακρόπολης κατά τον πρώτο μήνα της λειτουργίας του.

First of all we get a brand new battery

Η παλαιά και πατροπαράδοτη μέθοδος δημιουργίας σπιτικού σαπουνιού.

Το παρών άρθρο αφορά την στέβια, ένα φυτό με ιδιαίτερες γλυκαντικές ιδιότητες και γράφηκε για την τοπική εφήμεριδα "Αντίλλαλος της Μεσσαράς" την 12η Ιουλίου του 2004

Τι είναι κόμποστ και γιατί γίνεται τόση συζήτηση για αυτό.